RED: Denne artikel  er skrevet i 1993 til det dengang-eksisterende skandinaviske akvarieplanteblad : AquaPlanta Scandinavica. Artiklen er skrevet af Claus Christensen, som dengang var redaktør på bladet.
Jeg håber at kunne bringe flere af disse gamle, men stadig meget spændende og lærerige artikler i fremtiden.

Martin 

 

Akvarieplanternes forunderlige verden

Forfatter: Claus Christensen, Århus

Kødædende vandplante!

 

1 utricularia_a

 

1 utricularia_b

Flydeplanten Utricularia (Blærerod) er en kødædende plante. Den danner små blærer med undertryk. Der sidder et låg i blæren, der er forbundet med en tråd. Hvis en lille dafnie eller cyclops rører denne tråd, virker det som en aftrækker, låget klapper op og dyret suges ind i blæren. Der udskilles inde i blæren nogle enzymer der opløser dyret, nogle specielle hår suger de frigivne næringssalte ind i planten. Dette tilskud af gødningsstoffer sætter planten i stand til at leve i meget næringsfattige vandområder. Når dyret er opløst, er der igen dannet et undertryk i blæren og fælden er klar til endnu et bytte.
NB. Blærerne er kun op til 1,5 mm. store, så du behøver ikke at være bange for fiskene eller dine fingre.

 

 

Fluer lokkes i blomster-fælde med lugten af råddent kød

Cryptocorynerne blomstrer kun, hvis de er over vand. Der dannes en speciel blomst formet som et lille rør med en åbning i toppen. Blomsten udsender en kraftig stank som af råddent kød. Fluerne, der tiltrækkes af "duften", lander på den farvede åbning. Farven fungerer som landingslys for insekterne, når de er kommet inden for synsvidde. Nede i blomsten passerer fluerne en lille klap, som lukker fluen inde i blomsten. Nede i blomsten er de hunlige blomster modne og fluen befrugter dem evt. med noget blomsterstøv fra en blomst, den tidligere har været fange hos. Næste dag er de hanlige blomster modne og fluen får blomsterstøv på sig. Så rådner klappen, der spærrede fluen inde. Fluen slipper fri - måske kun for at blive lukket inde i en ny blomst. Måneder efter når frøene er modne, er Cryptocorynen sandsynligvis under vand. Frøene kan flyde fordi de har et fedtlag, men efter et stykke tid mister frøene deres flydeevne. På denne måde kan planten spredes mange km.

2 cryptocoryne_a2 cryptocoryne_bBlomstrende Cryptocoryne beckettii.


Natur medicin udvundet af akvarieplanter

Sri Lankas befolkning benytter rødderne fra Cryptocoryner som medicin mod en farlig diarre. Der koges en urtete pa rødderne. Hygrophila benyttes på samme måde mod andre sygdomme.


Akvarieplanter spiselige - høst din egen salat i akvariet

Mange af vores akvarieplanter benyttes som spiselige planter i troperne. Hydrocotyle bruges rå eller dampet som krydderi a la persille. Alternanthera anvendes som vi bruger spinat. Blomster stængler af Nymphea anvendes som en slags asparges. Den største delikatesse er efter sigende ristede Aponogeton knolde.


Kemisk krigsførelse af planter mod alger

 

3 ceratophyllum_aDanske biologer opdagede ved studier af luftfoto "huller" i algegrønne søer. I disse "huller" var der algefrit, og man konstaterede, at der altid fandtes bestemte typer planter i disse områder. Det blev bevist, at planterne udskilte en effektiv algegift. Der er flere akvarieplanter, der har denne egenskab. Hornblad (Ceratophyllum demersum), og Krebseklo (Stratiotes aloides) virker effektivt algehæmmende. Det kræver dog, at planterne er i god vækst. Det er ikke alle algetyper, der angribes. En sådan "biologisk-kemisk krigsførelse" kaldes for alelopati.


 


 

Akvarieplante holder blågrønne alger til fange

Azolla carolineana er en lille flydeplante tilhørende bregnerne. Azolla har en blålig farve stammende fra nogle blågrønalger der lever i hulrum inde i planten. Anabaena, som algen hedder, danner nitratkvælstof ud fra luftens kvælstof. Den dannede nitrat, sætter Azolla i stand til at leve i næringsfattige områder, mens den til gengæld afleverer sukker til algen. En sådan "biologisk samarbejdsaftale" kaldes symbiose.

4 azolla_a

4 azolla_b